Tresorter og Farger

Ulike type tresorter og fargevalg
Vi kan tilby mange alternativer knyttet til de ulike trappeelementene.

TRESORTER

Til alle trappeelementer benyttes treverk av høy kvalitet (klasse A og B). Fabrikken forsikrer at alt treverk som benyttes er innefor de krav som stilles i forhold til fuktighet i treverket, som igjen reduserer risiko for tørkesprekker. Alle tresorter kan leveres som enstavs eller flerstavs. Hva er forskjellen mellom enstavs og flerstavs? Enstavs treverk er sammensatt av hele lengder heltre. Flerstavs treverk, også kjent som fingerskjøt, er oppdelte stykker heltre som igjen er limt sammen og da utgjør en hel lengde. Den største fordelen med enstavs treverk er at den består av hele lengder, som igjen forenkler en eventuell utbedring. Flerstavs treverk er et godt og rimeligere alternativ.

Furu

Ask

Eik

FARGEVALG

Alle trappeelementer tilbys fargebehandlet, med produkter av høy kvalitet fra Sherwin Williams og Rubio Monicoat. Det er viktig å presisere at hver tresort har unik trestruktur, og samme farge vil se forskjellig ut på ulike tresorter. Fargekartet i denne katalogen kan sees på som informasjon om våre valgmuligheter. For et reelt inntrykk av farge ber vi deg om å kontakte en av våre forhandlere, som vil forevise fysiske fargeprøver. Fargebehehandling av trappeelementer gjøres i henhold til produsentens anbefalinger. Våre trapper har 2-3 lag maling/beis, avhengig av hvor godt treverket trekker til seg farge. På forespørsel kan vi også levere trapper som er ubehandlet eller dekket med kun klar lakk.

Sherwin williams fargebeis

Rubio monocoat oljefarge